Coaching

In beweging komen door een ander perspectief.

De motivatie van jou, de coachee staat centraal. Wat wil jij bereiken en waar gaat het jou om? Ik zet je aan het denken, daag je uit en denk waar nodig met je mee.
Jij bent in je kracht  als je in balans bent met jezelf en de verschillende rollen die je vervult, waardoor je persoonlijke doelen gemakkelijker realiseert. Dit vraagt duidelijkheid in eigen wensen en verlangens, inzicht in kwaliteiten en bewustwording van eigen valkuilen, om vervolgens in beweging te komen. 
Willen en kunnen liggen dicht bij elkaar. Dat wil niet zeggen dat je alles kan als je het maar wil, en dat alles lukt, maar wel dat je meer kan dan je vaak denkt. Èn dat er meer mogelijk is dan je denkt. Waar nodig besteed ik aandacht aan het vergroten van inzicht in eigen gedrag en aan het ontdekken en organiseren van ruimte om ander gedrag te ontwikkelen. Daarbij ga ik zo diep als nodig, om vervolgens te focussen op oplossingen die voor jou werken.

Werkwijze
Ik start met een intakegesprek. Hierbij ga ik dieper in op jouw vraagstelling en stellen we samen het te bereiken doel vast. Een coachingstraject bestaat meestal uit 5 à 6 gesprekssessies. Deze sessies worden zonodig aangevuld met oefeningen, (schriftelijke) opdrachten en soms ook rollenspelen. Het totaaltraject bestrijkt ongeveer 3 maanden.

Samenwerking met opdrachtgever
Ik hecht aan transparantie in werkwijze en werk desgewenst in de driehoek van opdrachtgever, coachee en coach. Van tevoren maken we duidelijke afspraken. Ook geef ik aan welke vragen niet beantwoord kunnen worden. Omdat coaching een goede vertrouwensband vraagt, koppel ik in principe niet inhoudelijk terug aan de opdrachtgevende organisatie, tenzij jij, als coachee, dit zelf vraagt. Jij bent van alle communicatie naar de opdrachtgevende organisatie op de hoogte. Er gaat niets uit zonder jouw toestemming.

 

Mensen zouden een stuk gelukkiger zijn als zij minder van zichzelf zouden moeten en meer van zichzelf zouden mogen. Loslaten is de kunst, geef jezelf de ruimte en dan blijkt  dat er veel meer mogelijk is dan je dacht.